NOTEIKUMI

 • Ikviens festivāla dalībnieks stingri izvērtē un ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un spēju piedalīties sporta spēlēs vai atrakcijās.
 • Traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā jāziņo glābšanas dienestiem, paralēli informējot par to organizatorus.
 • Kategoriski aizliegts piedalīties sporta aktivitātēs alkohola reibumā.
 • Festivāla norises laikā aizliegts lietot narkotiskās un citas psihotropās vielas.
 • Peldoties atpūtas kompleksa ierīkotajā pludmalē, viesi pilnībā paši ir atbildīgi par savu drošību.
 • Bērnu uzturēšanās teritorijā, dalība sporta aktivitātēs un atrakcijās ir atļauta tikai pieaugušo uzraudzībā.
 • Dalībnieki, kas uzturas teritorijā, no savas puses nodrošina saudzīgu apiešanos ar inventāru, kā arī ievēro tīrību teritorijā. Par teritorijas īpašuma mantas nozaudēšanu vai tīšu bojāšanu, vainīgā persona samaksā teritorijas īpašniekam kompensāciju divkāršā nozaudētās mantas vērtībā.
 • Aizliegts bez atļaujas uzturēties viesiem neparedzētās telpās, būvēs vai teritorijā.
 • Viesiem aizliegts iznest materiālās vērtības no numuriņiem, bojāt, kā arī pārvietot vai citādi nesaudzīgi izturēties pret atpūtas kompleksa inventāru.
 • Lietojot telpas, ievērot ugunsdrošības noteikumus, sanitārās normas un vispārējās kultūras prasības.
 • Aizliegta koku un krūmu laušana un ciršana malkas sagatavošanai.
 • Dalībniekiem stingri jāievēro ugunsdrošības noteikumi.
 • Aizliegta uguns iekuršana ārpus tam speciāli paredzētām vietām.
 • Atkritumus drīkst izmest tikai tam paredzētajās atkritumu tvertnēs.
 • Festivāla dalībniekiem transportlīdzekļi jānovieto organizatoru norādītajās vietās.
 • Festivāl organizatori neuzņemas atbildību par teritorijā novietoto dalībnieku transportlīdzekļu bojājumiem, pazaudētu naudu, vērtslietām, vērtspapīriem un citām mantām.
 • Atrastās mantas, kuras nonākušas organizatoru rīcībā, tiek atdotas to īpašniekiem, bet, ja īpašnieki nav pieteikušies septiņu dienu laikā, tās tiek atdotas tuvākajā policijas iecirknī vai iznīcinātas.
 • Dalībniekiem ir tiesības ņemt līdzi savu pārtiku un dzērienus, tajā skaitā arī alkoholiskos dzērienus.
 • Grilu lietošana atļauta organizatoru norādītās vietās.
 • Konstatējot iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, vainīgā/ās personas var tikt izraidītas no festivāla norises teritorijas.
 • Komandas kapteinis ir atbildīgs par komandas dalībnieku rīcību un uzvedību.

© Latvijas Darba devēju konfederācija & Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera / 2020

%d bloggers like this: